REKLAMA

Dziś startuje 6. posiedzenie Sejmu (NA ŻYWO)

Dziś startuje 6. posiedzenie Sejmu (NA ŻYWO)

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X kadencja porządek dzienny 6. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 lutego 2024 r. (środa-piątek).

Początek obrad 21 lutego 2024 r. o godz. 10:00

1. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 84 i 147)
– wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Grzegorza Rusieckiego.

2. Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 169 i 182)
– wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Pawła Śliza.

3. Sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druki nr 168 i 189)
– wystąpienia Ministra Sportu i Turystyki oraz posła Pawła Papkego.

4. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i )
– uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.

5. Pytania w sprawach bieżących

6. Informacja bieżąca

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 185, 197 i ) – trzecie czytanie

2. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 193 i )
– wystąpienia przedstawiciela Rządu.

3. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …)

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

Grafika poglądowa. fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

21-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)